IISG

Geroofde boeken

Op woensdag 5 november 2003 organiseerde het IISG een informele briefing over in de Tweede Wereldoorlog geconfisqueerd boekenbezit, dat nu in Minsk aan het licht is gekomen.

De actuele stand van zaken wordt toegelicht door Dr. Patricia Kennedy Grimsted, senior research fellow van het IISG, die dat jaar onderzoek heeft gedaan in Moskou en Minsk.

Analoog aan de roof van archieven, heeft de Duitse bezetter bibliotheken van vermeende vijanden van het Nazisme in beslag genomen. Maar anders dan bij archiefmateriaal is er geen 'speciale bibliotheek' opgericht na de Tweede Wereldoorlog om dit boekenbezit in de Sovjet-Unie te houden. De bedoeling van de Sovjets was dit materiaal te verspreiden over al bestaande bibliotheken. Dat is gedeeltelijk ook gebeurd. Maar een groot deel is achtergebleven in Minsk. Over dat bezit heeft Patricia Kennedy Grimsted nadere inlichtingen gegeven.

U kunt Huub Sanders () e-mailen voor informatie.

top